10 juli, 2015

Hur sträva efter perfektion skapar ohälsa

Jag är skyldig till att försöka skapa perfektion, men jag är rädd att det inte går att skapa perfektion i något. Något som är perfekt idag är antagligen inte det imorgon. Skälet till det tror jag är att vi förändrar våran syn på sakerna. Det där med att skapa något perfekt är något som kan få oss kreativa människor att falla hårt. Vi är våra egna värst kritiker! Att sitta att fila på en design eller skriva om ett stycke. Att fastna i en loop som inte du kan ta dig ur, för att det är inte tillräckligt perfekt. Att […]