18 juni, 2015
Hörttalas om HEART MÅL

Har du hört talas om HEART mål?

SMART mål är en struktur för hur du kan sätta upp dina mål. Vi har i ett tidigare inlägg gått genom vad SMART mål är och vill du läsa om det hittar du inlägget här. Det finns mängder av diskussioner på nätet om just HEART mål. Att ta sina mål till en helt ny nivå. HEART mål kan hjälpa dig att se på dina mål på ett annat sätt än vad SMART metoden gör. För SMART metoden utgår endast från dig och vad du gör, men HEART tar med din omgivning. Tyvärr är detta en så ny grej att översättningarna […]
15 juni, 2015
Lyckas med dina mål

Vad ett SMART mål är

Dags att gå igenom vad ett SMART mål är och hur det kan hjälpa dig till ett mer produktivt liv. När du börjar att sätta upp dina mål utifrån SMART kommer du märka skillnaden och att du genomför fler mål än vad du har gjort innan.   Varje bokstav i SMART står för en del i strukturen som utgör en grund till dina mål. S = specifikt M = mätbart A = attraktivt R = realistiskt T = tidsatt Specifikt: Skriv ner vad ditt mål är, detaljerat. Det är viktigt att skriva ner dina mål så att du kan se […]