Sökningar som sparas på Google

19 november, 2013

Det finns en mängd information som sparas. Inget som är dolt men jag känner många som aldrig har varit inne på vissa delar av sitt Google-konto. Sökningar som sparas kan du se på ditt Google-konto, men det är bara en del av information som sparas om dig.

fika bild

Det finns både för och nackdelar med all information som samlas om dig. Vet du om den kan du själv avgöra om du vill göra det svårare för internetverktygen att samla information om dig. Sökningar som sparas kan kartlägga hur du rör dig på nätet och även avslöja information om dig som du inte vill att någon ska veta. Vi alla undrar ju vad vill de ha all information till?

Om det inte var nog med att vi godkänner att företag lagra våra information för att få skaffa tjänsten, nu ska polisen kunna utan problem lyssna in på all vår trafik på nätet utan att ens behöva ha rimliga skäl till det. Är detta rätt?

Nej, jag tycker att vi ska kunna få ha vårt privatliv även om det är ute på nätet. Polisen öppnar ju inte post du får hem bara för att de kan? Detta kommer att missbrukas av de som har möjligheten att ta del av denna informationen det är bara en tidsfråga.

Vill du leva i ett samhälle där några självutnämnda får ta del av all information som utbyts på alla möjliga enheter, som mobiltelefoner och datorer?

Vill du läsa mer?!

0 kommentarer

0